علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2014-09-18T23:44:45+01:00 mihanblog.com همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور 2014-07-27T08:10:52+01:00 2014-07-27T08:10:52+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/451 حسن نورافکن ]]> جنایات اسراییل در غزه 2014-07-20T13:45:53+01:00 2014-07-20T13:45:53+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/450 حسن نورافکن آیا حق اینهاست که اینگونه زندگی کنند؟ کجایند وجدانهای بیدار؟ آیا حق اینهاست که اینگونه زندگی کنند؟
کجایند وجدانهای بیدار؟
]]>
اولین کنگره گل و گیاهان زینتی ایران 2014-07-06T01:38:50+01:00 2014-07-06T01:38:50+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/449 حسن نورافکن سایت همایش: http://isopcongress.ir/Pages/default.aspx

سایت همایش: http://isopcongress.ir/Pages/default.aspx
]]>
اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار 2014-06-29T11:23:52+01:00 2014-06-29T11:23:52+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/448 حسن نورافکن سایت همایش: http://idehnowin.ir/page.aspx?id=533

سایت همایش: http://idehnowin.ir/page.aspx?id=533

]]>
همایش ملی محیط زیست و صنعت سبز 2014-06-29T11:21:57+01:00 2014-06-29T11:21:57+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/447 حسن نورافکن آخرین مهلت ارسال مقالات :93/07/25اعلام نتایج داوری :93/08/20 آخرین مهلت ثبت نام در همایش :93/09/01تاریخ برگزاری همایش :26 و 27 آذرماه سایت همایش: http://greenindustry.ir/fa/

آخرین مهلت ارسال مقالات :
93/07/25

اعلام نتایج داوری :
93/08/20

آخرین مهلت ثبت نام در همایش :
93/09/01

تاریخ برگزاری همایش :
26 و 27 آذرماه

سایت همایش: http://greenindustry.ir/fa/

]]>
دومین همایش ملی وتخصصی پژوهش های محیط زیست ایران 2014-06-29T11:17:36+01:00 2014-06-29T11:17:36+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/445 حسن نورافکن

]]>
دومین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار 2014-06-29T11:13:17+01:00 2014-06-29T11:13:17+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/444 حسن نورافکن

]]>
کنگره ملی خاک ومحیط زیست 2014-05-27T14:44:34+01:00 2014-05-27T14:44:34+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/442 حسن نورافکن محورهای همایش--------------آلودگی خاک و آب، سلامت انسان و امنیت غذاییپایش و مدیریت کیفیت خاکپالایش و بهسازی خاک­های آلوده و تخریب یافتهبحران دریاچه ارومیه: بررسی دلایل و راهکارهای مرتبط با مدیریت خاکچالش­های زیست محیطی خاک­های متاثر از نمککشاورزی حفاظتی: بهره­برداری سازگار با محیط زیست از خاکمدیریت آب خاک: راهی برای مقابله با کم آبیپسماند، فاضلاب و پساب: فرصت­ها و تهدیدهاتغذیه بهینه و سلامت محصولات کشاورزی و ملاحظات زیست محیطیحاصلخیزی خاک، مدیریت عناصر غذایی و کشاورزی پایدارک محورهای همایش--------------

آلودگی خاک و آب، سلامت انسان و امنیت غذایی
پایش و مدیریت کیفیت خاک
پالایش و بهسازی خاک­های آلوده و تخریب یافته
بحران دریاچه ارومیه: بررسی دلایل و راهکارهای مرتبط با مدیریت خاک
چالش­های زیست محیطی خاک­های متاثر از نمک
کشاورزی حفاظتی: بهره­برداری سازگار با محیط زیست از خاک
مدیریت آب خاک: راهی برای مقابله با کم آبی
پسماند، فاضلاب و پساب: فرصت­ها و تهدیدها
تغذیه بهینه و سلامت محصولات کشاورزی و ملاحظات زیست محیطی
حاصلخیزی خاک، مدیریت عناصر غذایی و کشاورزی پایدار
کشاورزی آلی و کودهای بیولوژیک
فروسایی خاک و مهار ریزگردها
سلامت خاک و تنوع زیستی
برگزار كنندگان: دانشگاه ارومیه
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 31 خرداد 1393
تاریخ برگزاری همایش: 11 و 12 شهریور 1393
 
سایت همایش: www.iscconferences.ir/911
]]>
کنفرانس علوم و فناوری نانو 2014-05-27T14:40:22+01:00 2014-05-27T14:40:22+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/441 حسن نورافکن سایت همایش : http://nanogpnu.ir/ محور همایش       نانو شیمی و مهندسی شیمی       نانو مواد      نانو فیزیک      نانو در علوم کشاورزی       نانو در صنایع غذایی      نانو در دارو سازی      نانو در محیط زیست      نانو مکانیک       نانو الکترونیک    & سایت همایش : http://nanogpnu.ir/

محور همایش

      نانو شیمی و مهندسی شیمی       نانو مواد      نانو فیزیک      نانو در علوم کشاورزی

      نانو در صنایع غذایی      نانو در دارو سازی      نانو در محیط زیست      نانو مکانیک

      نانو الکترونیک      نانو محاسبات      نانو پزشکی       نانو در عمران و ساخت و ساز

      سایر کاربرهای تکنولوژی نانو در علوم مختلف

]]>
نخستین کنفرانس فناوری های نوین در علوم زیستی 2014-05-27T14:37:10+01:00 2014-05-27T14:37:10+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/440 حسن نورافکن سایت همایش: http://htbs2014.ir/fa/ ·  زیست شناسی مولکولی ·  میکروبیولوژی ·  ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک ·  ایمنی شناسی، بیوانفورماتیک ·  بیوتکنولوزی و نانوبیوتکنولوژی ·  فیزیولوژی جانوری و گیاهی ·  زیست شناسی تکوینی ·  اکولوژی ·  سیستماتیک جانوری و گیاهی ·  پزشکی مولکولی ·  بافت شناسی ·  تکامل ·  فیتوشیمی ·  دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی ·  بیوتکنولوژی در صنعت نفت ·  محیط زیست ·  کاربرد فناوری های زیستی

سایت همایش: http://htbs2014.ir/fa/

  • ·  زیست شناسی مولکولی ·  میکروبیولوژی ·  ژنتیک، بیوشیمی، بیوفیزیک ·  ایمنی شناسی، بیوانفورماتیک
  • ·  بیوتکنولوزی و نانوبیوتکنولوژی ·  فیزیولوژی جانوری و گیاهی ·  زیست شناسی تکوینی
  • ·  اکولوژی ·  سیستماتیک جانوری و گیاهی ·  پزشکی مولکولی ·  بافت شناسی ·  تکامل ·  فیتوشیمی
  • ·  دستاوردهای نوین در علوم کشاورزی ·  بیوتکنولوژی در صنعت نفت ·  محیط زیست
  • ·  کاربرد فناوری های زیستی در علوم زمین شناسی  ·  پدافند غیر عامل در علوم زیستی


 

]]>