علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2014-04-23T09:29:59+01:00 mihanblog.com اولین همایش ملی محیط زیست پیام نور 2014-03-05T11:32:06+01:00 2014-03-05T11:32:06+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/437 حسن نورافکن سایت همایش http://conf.isfpnu.ac.ir/1stenvironment/ سایت همایش http://conf.isfpnu.ac.ir/1stenvironment/

]]>
پانزدهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران 2014-02-07T02:29:17+01:00 2014-02-07T02:29:17+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/436 حسن نورافکن محورهای همایش----------------میکرب شناسی پزشکی- میکرب شناسی دامپزشکی- میکرب شناسی کاربردی و محیطی- میکرب شناسی مواد غذائی-حوزه های نوین در میکرب شناسی-ترجمان دانش و انتقال دانش در میکرب شناسی سایت همایش: ismcongress.ir محورهای همایش---------------
-میکرب شناسی پزشکی
- میکرب شناسی دامپزشکی
- میکرب شناسی کاربردی و محیطی
- میکرب شناسی مواد غذائی
-حوزه های نوین در میکرب شناسی
-ترجمان دانش و انتقال دانش در میکرب شناسی
سایت همایش: ismcongress.ir
]]>
هفتمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی 2014-01-08T14:48:56+01:00 2014-01-08T14:48:56+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/435 حسن نورافکن ]]> كنفرانس ملی سنتز آلی و شیمی دارویی 2013-12-27T16:34:57+01:00 2013-12-27T16:34:57+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/434 حسن نورافکن محورهای همایش-------------------- شیمی آلی- شیمی دارویی- مدل سازی مولكولی- نانو تكنولوژی در سنتز آلی- شیمی آلی سبز- شیمی آفت كش ها و علف كش ها- كاتالیست ها در سنتز آلی- واكنش های چند جزیی- شیمی آلی فلزی- داروسازی- نانو تكنولوژی دارویی- فیتو شیمی(گیاهان دارویی)- كاربرد واكنش های سنتزی در صنایع شیمیایی و دارویی- روش های سنتزی جدید در شیمی آلی و دارویی- بیوشیمی و شیمی زیستی مهلت ارسال چكیده مقالات: مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 بهمن 1392تاریخ برگزاری همایش: 20 اسفند 1392 سایت همایش: www.iauahv محورهای همایش-------------------
- شیمی آلی
- شیمی دارویی
- مدل سازی مولكولی
- نانو تكنولوژی در سنتز آلی
- شیمی آلی سبز
- شیمی آفت كش ها و علف كش ها
- كاتالیست ها در سنتز آلی
- واكنش های چند جزیی
- شیمی آلی فلزی
- داروسازی
- نانو تكنولوژی دارویی
- فیتو شیمی(گیاهان دارویی)
- كاربرد واكنش های سنتزی در صنایع شیمیایی و دارویی
- روش های سنتزی جدید در شیمی آلی و دارویی
- بیوشیمی و شیمی زیستی
مهلت ارسال چكیده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 20 بهمن 1392
تاریخ برگزاری همایش: 20 اسفند 1392
سایت همایش: www.iauahvaz.ac.ir
تلفن تماس دبیرخانه: 06113329571
آدرس دبیرخانه:
محل برگزاری: اهواز
ایمیل: cospc2014@iauahvaz.ac.ir
]]>
دومین همایش ملی- دانشجویی علوم جنگل 2013-12-27T15:11:21+01:00 2013-12-27T15:11:21+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/433 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.iscconferences.ir/620 سایت همایش: http://www.iscconferences.ir/620

]]>
درس اندمیک و گیاهان دارویی 2013-12-20T13:46:59+01:00 2013-12-20T13:46:59+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/432 حسن نورافکن دانشجویانی که درس اندمیک و گیاهان دارویی را با اینجانب دارند لطفا فایل های پاورپوینت خود را برای انتخاب موارد امتحانی به ایمیل اینجانب ارسال نمایند (لطفا نام درس را ذکر نمایید). دانشجویانی که درس اندمیک و گیاهان دارویی را با اینجانب دارند لطفا فایل های پاورپوینت خود را برای انتخاب موارد امتحانی به ایمیل اینجانب ارسال نمایند (لطفا نام درس را ذکر نمایید).

]]>
سئوال های میان ترم گیاهان دارویی 2013-12-06T16:00:54+01:00 2013-12-06T16:00:54+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/431 حسن نورافکن از پلیمرهای سوپر جاذب دو مورد را نام برده و نحوه استفاده آن­ها را بنویسید. سه شرط اساسی تندش بذر را نام ببرید. منظور از متابولیت­های اولیه و ثانویه را با مثال بنویسید. دو الگو برای مطالعات آینده را بنویسید. در مورد آلکالوییدها هر چه می دانید بنویسید. مهمترین مشكلات توسعه صنعت گیاهان دارویی در كشور را بنویسید. کشت گلخانه ای نسبت به تولید مزرعه ای چه مزایایی دارد؟ از چه روش­هایی برای بهبود تندش بذر استفاده می­شود به اختصار بنویسید. اصطلاحات زیر را تعریف کنید.Totipotency –
 • از پلیمرهای سوپر جاذب دو مورد را نام برده و نحوه استفاده آن­ها را بنویسید.
 • سه شرط اساسی تندش بذر را نام ببرید.
 • منظور از متابولیت­های اولیه و ثانویه را با مثال بنویسید.
 • دو الگو برای مطالعات آینده را بنویسید.
 • در مورد آلکالوییدها هر چه می دانید بنویسید.
 • مهمترین مشكلات توسعه صنعت گیاهان دارویی در كشور را بنویسید.
 • کشت گلخانه ای نسبت به تولید مزرعه ای چه مزایایی دارد؟
 • از چه روش­هایی برای بهبود تندش بذر استفاده می­شود به اختصار بنویسید.
 • اصطلاحات زیر را تعریف کنید.
 • Totipotency Propagule - Plug culture - Pelleted Seeds]]>
  روز دانشجو 2013-12-06T13:30:37+01:00 2013-12-06T13:30:37+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/319 حسن نورافکن 16 آذر ماه روز دانشجو بر کلیه دانشجویان گرامی مبارک باد   16 آذر ماه روز دانشجو بر کلیه دانشجویان گرامی مبارک باد

  pejmrz0skk3ji1td2at.jpg

   

  ]]>
  همایش ملی علوم و فنون کشاورزی 2013-11-30T10:28:16+01:00 2013-11-30T10:28:16+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/430 حسن نورافکن سایت همایش : http://www.iscconferences.ir/ 439/fa سایت همایش : http://www.iscconferences.ir/ 439/fa

  ]]>
  پنجمین همایش ملی حبوبات 2013-11-06T06:47:02+01:00 2013-11-06T06:47:02+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/429 حسن نورافکن سایت همایش http://pulse.ut.ac.ir/ موضوعات و محورهای همایش • جنبه های به زراعی، فیزیولوژی و اکولوژی حبوبات• تنش های زیستی وغیر زیستی در حبوبات• جنبه های اقتصادی- اجتماعی و بازاریابی و صادرات حبوبات• جنبه های به نژادی و بیوتکنولوژی در حبوبات• نیازهای غذایی، کود و تغذیه در حبوبات• جنبه های فنی- مهندسی، مکانیزاسیون و فرآوری حبوبات     تاریخ پایان ارسال متن کامل مقالات 1392-08-30 1 سایت همایش http://pulse.ut.ac.ir/

  موضوعات و محورهای همایش

  • جنبه های به زراعی، فیزیولوژی و اکولوژی حبوبات
  • تنش های زیستی وغیر زیستی در حبوبات
  • جنبه های اقتصادی- اجتماعی و بازاریابی و صادرات حبوبات
  • جنبه های به نژادی و بیوتکنولوژی در حبوبات
  • نیازهای غذایی، کود و تغذیه در حبوبات
  • جنبه های فنی- مهندسی، مکانیزاسیون و فرآوری حبوبات
   
   
  1392-08-30
  1392-07-30
  1392-06-31
  1392-09-15
   
  1392-11-16
  1392-11-16
  ]]>