علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری علوم باغبانی- گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری tag:http://2latabad.mihanblog.com 2015-03-27T08:48:06+01:00 mihanblog.com مقاله خانم مهندس فریناز انگوتی 2015-02-26T13:19:49+01:00 2015-02-26T13:19:49+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/477 حسن نورافکن نویسندگان مقالهفریناز انگوتی و حسن نورافکنلینک دریفت مقالهhttp://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf فریناز انگوتی و حسن نورافکن

لینک دریفت مقاله
http://researchtrend.net/bf12/60%20FARINAZ%20ANGOOTI%20@%20VAHIDEH.pdf
]]>
اثر IAA و BAP بر میزان و ترکیبات اسانس به لیمو 2015-02-25T16:28:38+01:00 2015-02-25T16:28:38+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/476 حسن نورافکن لینک دانلود مقالهhttp://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
http://jhd.iaushk.ac.ir/article_8768_1278.html
]]>
مقاله آقای مهندس رحیم حقی 2015-02-25T14:23:35+01:00 2015-02-25T14:23:35+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/475 حسن نورافکن نویسندگان:رحیم حقی و حسن نورافکنمقاله از لینک زیر دانلود فرمایید http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf نویسندگان:
رحیم حقی و حسن نورافکن

مقاله از لینک زیر دانلود فرمایید 

http://aensiweb.com/old/aeb/Special%2015/704-708.pdf

]]>
همایش ملی گیاهان دارویی و داروهای گیاهی 2015-02-15T14:49:54+01:00 2015-02-15T14:49:54+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/474 حسن نورافکن www.1hmm.irزمان و محل برگزاری : 17 اسفند ماه 1393تهران دانشگاه شهید بهشتیآخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند ماه 1393

www.1hmm.ir
زمان و محل برگزاری : 17 اسفند ماه 1393

تهران دانشگاه شهید بهشتی

آخرین مهلت ارسال مقاله: 10 اسفند ماه 1393

]]>
همایش کشاورزی و محیط زیست اردبیل 2015-02-11T10:09:54+01:00 2015-02-11T10:09:54+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/473 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.aenconf.com/fa/ مهلت ارسال اصل مقالات: پانزدهم اسفند 1393  اعلام نتایج داوری مقالات: بیستم فروردین 1394   مهلت ثبت نام در همایش: بیست و پنجم فروردین 1394 برگزاری همایش: بیست و  چهارم اردیبهشت 1394

سایت همایش: http://www.aenconf.com/fa/


 مهلت ارسال اصل مقالات: 
پانزدهم اسفند 1393
 
 اعلام نتایج داوری مقالات: 
بیستم فروردین 1394
  

 مهلت ثبت نام در همایش: 
بیست و پنجم فروردین 1394

 برگزاری همایش: 
بیست و  چهارم اردیبهشت 1394
]]>
اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست 2015-02-09T02:31:58+01:00 2015-02-09T02:31:58+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/472 حسن نورافکن www.newconf.ir آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات 93/11/30 تاریخ شروع و پایان کنفرانس 93/12/25 محورهای کنفرانس  الف: یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعیب: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست انسانیپ: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست طبیعیمحورهای ویژه

www.newconf.ir

آخرین مهلت ارسال چکیده و اصل مقالات 93/11/30

تاریخ شروع و پایان کنفرانس 93/12/25


محورهای کنفرانس 

الف: یافته های نوین در بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ب: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست انسانی

پ: یافته ها ی نوین در بخش محیط زیست طبیعی

محورهای ویژه

]]>
اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 2015-02-09T02:26:42+01:00 2015-02-09T02:26:42+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/471 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.iac2015.ir/fa/سایت همایش: http://www.iac2015.ir/fa/
]]>
پژوهشهای کاربردی در کشاورزی 2015-02-07T04:26:08+01:00 2015-02-07T04:26:08+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/470 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.icara.ir/fa/

سایت همایش: http://www.icara.ir/fa/
]]>
نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی 2015-02-07T03:51:12+01:00 2015-02-07T03:51:12+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/469 حسن نورافکن سایت همایش: http://www.nfbas.ir/fa/سایت همایش: http://www.nfbas.ir/fa/
]]>
دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی 2015-02-02T16:52:42+01:00 2015-02-02T16:52:42+01:00 tag:http://2latabad.mihanblog.com/post/468 حسن نورافکن AgroCongress.ir

AgroCongress.ir
]]>